Azi: € 19,4009 lei 0,0936 $ 17,6277 lei 0,0665
Mâine: € 19,6051 lei 0,2042 $ 17,6122 lei 0,0155

ProCredit Bank convoacă la 21 iunie Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

ProCredit Bank convoacă la 21 iunie Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Sursa foto: procreditbank.md

Despre această decizie a Consiliului băncii anunță instituția financiară pe site-ul său.

Adunarea va avea loc la 21 iunie 2019, ora 11:00, la următoarea adresă: MD-2001, bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt 65, of. 901, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Forma de ținere a adunării - cu prezenţa acționarilor.

Adunarea acționarilor ProCredit Bank va avea următoarea ordine de zi:

  1. Determinarea cvorumului;
  2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării;
  3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi;
  4. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2019 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta;
  5. Diverse.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situaţia din 10 Iunie 2019.

Amintim că unicul acționar al ProCredit Bank Moldova este ProCredit Holding AG & Co din Germania.

Sursa: procreditbank.md

Noutăți similare