Azi: € 19,5385 lei 0,0631 $ 16,6888 lei 0,0243

ProCredit Bank convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a alege noua componență a Consiliului de Administrație

ProCredit Bank convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a alege noua componență a Consiliului de Administrație Sursa foto: procreditbank.md

ProCredit Bank anunță despre convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de 05 septembrie 2016. 

Adunarea va avea loc prin corespondență.

Ordinea de zi prevede următoarele puncte:

  1. Determinarea cvorumului;
  2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării;
  3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi;
  4. Modificarea și aprobarea componentei nominale a Consiliului de Administrație al Băncii;
  5. Alegerea noului Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii.

Acționarii ProCredit Bank la moment sunt:

  • ProCredit Holding AG (Germania) – 82,09%;
  • KfW (Germania) – 14,10%;
  • Stichting DOEN-Postcode Loterij/Sponsor Loterij / BankGiro Loterij (Olanda) – 3,81%.

Actuala componență a consiliului de administrație a băncii: Alois Knobloch (Președinte), Vitalis Ritter, Natia Tkhilaishvili, Dietrich Ohse, Jovanka Joleska Popovska.

Vedeți în continuare anunțul complet plasat de bancă pe site-ul oficial.

===================================================================================================

"În atenția acționarilor B.C. ProCredit Bank S.A.

AVIZ de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. ProCredit Bank S.A.

În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Consiliului de Administraţie al Băncii din 18 iulie 2016, pentru data de 05 septembrie 2016 este convocată Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.. Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor va fi ținută prin corespondenta (conferința telefonică), ora 10:00 (ora Moldovei).

Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:

1. Determinarea cvorumului

2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării

3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi

4. Modificarea și aprobarea componentei nominale a Consiliului de Administrație al Băncii

5. Alegerea noului Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 18 august 2016, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală a Acționarilor va fi întocmită de către Registratorul Independent „Grupa Financiară” S.A. la situaţia din 10 august 2016."

Sursa: procreditbank.md

Noutăți similare