Azi: € 19,1655 lei 0,0623 $ 17,6844 lei 0,0200

Moldindconbank convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor pe 19.09.2019

Moldindconbank convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor pe 19.09.2019 Sursa foto: pexels.com / Luis Quintero

Despre această decizie a Consiliului anunță banca prin intermediul unui comunicat plasat pe site-ul oficial

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Moldindconbank va avea loc la data de 19.09.2019, orele 11:00, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Forma de ţinere a adunării – prin corespondenţă.

Ordinea de zi este formată din punct unic:

  • Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei pentru servicii suplimentare prestate de către societatea de audit extern în cadrul efectuării auditului obligatoriu ordinar în anul 2019.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunare este întocmită conform situației din 29.08.2019, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ţinerii adunării.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi începând cu 09.09.2019 (în zilele de lucru), de la ora 10:00 până la ora 16:00, la sediul băncii.

Buletinul de vot urmează a fi completat, semnat şi prezentat la oficiul central al băncii nu mai târziu de 19.09.2019, ora 10:00 inclusiv.

Sursa: micb.md

Noutăți similare