Azi: € 19,4080 lei 0,0141 $ 17,1276 lei 0,0436

Moldindconbank convoacă Adunarea Generală Anuală a acționarilor pe 28 iunie 2019

Moldindconbank convoacă Adunarea Generală Anuală a acționarilor pe 28 iunie 2019 Sursa foto: sli.do

Despre acest fapt anunță banca prin intermediul unui comunicat plasat pe site-ul oficial.

Astfel, adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Moldindconbank va avea loc la data de 28.06.2019, ora 11:00, în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 79.

Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării prevede 4 puncte:

  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2018;
  2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2018;
  3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului băncii;
  4. Despre achitarea dividendelor.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi începând cu data de 18.06.2019 (în zilele de lucru), de la ora 10:00 până la ora 16:00, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Pentru participarea la adunare, acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).

Conform ultimelor informații publicate de bancă, principalii acționari ai acesteia sunt:

Sursa: micb.md

Noutăți similare