Azi: € 19,5617 lei 0,0486 $ 16,6114 lei 0,0637

Comerțbank convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a alege Consiliul băncii

Comerțbank convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a alege Consiliul băncii Sursa foto: comertbank.md

Despre acest fapt anunță banca prin intermediul uni comunicat plasat pe site-ul oficial

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Comerțbank va avea loc în data de 05 martie 2018, în cadrul oficiului central al băncii din capitală - mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

Forma ținerii adunării – cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi prevede 2 puncte:

  1. Cu privire la determinarea componenței consiliului, alegerea membrilor consiliului și stabilirea remunerației lor.
  2. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne.

Conform informației publicate pe site-ul băncii actuala componență a Consiliului băncii este următoarea:

  • Skovorodko Petr – Președinte;
  • Blinov Yuriy – membru;
  • Movilă Constantin -  membru.

Acționarii Comerțbank sunt următorii:

Sursa: comertbank.md

Vedeți în continuare anunțul integral al băncii referitor la Adunarea acționarilor ce urmează să aibă loc.

“Prin prezentul Banca Comercială „COMERŢBANK”S.A. vă informează, că pentru data de 05 martie 2018, ora 13.00, a fost convocată Adunarea generală extraordinară a acţionarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A.

AGA este convocată din iniţiativa Consiliului B.C. "COMERŢBANK" S.A.

Forma ţinerii AGA: cu prezenţa acţionarilor.

Locul ţinerii AGA: B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova, MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

ORDINEA DE ZI:

  1. Cu privire la determinarea componenței consiliului, alegerea membrilor consiliului și stabilirea remunerației lor.
  2. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne.

Lista acţionarilor cu drept de participare la AGA  va fi întocmită la data de evidenţă 01 februarie 2018.

Materialele ordinii de zi a AGA vor fi disponibile acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 20 februarie 2018 (luni – vineri) între orele 10.00-13.00 pe adresa B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova, MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 21.

Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la AGA va avea loc la data de 05 martie 2018, începînd cu orele 12.00 şi pînă la 125.0, la sediul B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova, MD 2043, mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

Pentru înregistrare şi participare la AGA vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea.

Serghei CARTAŞOV

Preşedinte al Comitetului de conducere

B.C. „COMERŢBANK”S.A.”

Sursa: comertbank.md

Noutăți similare