Azi: € 19,6212 lei 0,1157 $ 16,6303 lei 0,0035
Lu: € 19,6943 lei 0,0731 $ 16,6336 lei 0,0033

BNM micșorează rata de bază cu 0,25 puncte procentuale

BNM micșorează rata de bază cu 0,25 puncte procentuale Sursa foto: pexels.com/@weekendplayer

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis cu vot unanim, în ședința din 6 august 2020, asupra unui șir de măsuri de politică monetară stimulative. 

Astfel, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt a fost diminuată cu 0,25 puncte procentuale, până la 3,0% anual.  Prin această măsură sunt create condiții pentru menținerea inflației în intervalul de variație de ± 1,5 p.p. de la ținta inflației de 5,0 la sută pe termen mediu.

Decizia se bazează pe evaluarea informațiilor macroeconomice recente disponibile din mediul intern și extern și asumările luate în calcul la elaborarea noii runde de prognoză.

Totodată, Comitetul executiv a stabilit nivelul ratelor de dobândă de 5.5% la creditele overnight și de 0.5% la depozitele overnight. Diminuarea cu 1.0 p.p. a coridorului ratelor are menirea de a calibra instrumentele de politică monetară cu scopul eficientizării mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară.

În același timp, a fost diminuată norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu câte 1,0 p.p. , până la 32,0%, pentru perioadele de aplicare 16 august 2020 – 15 septembrie 2020 și, respectiv, 16 septembrie 2020 – 15 octombrie 2020. Pentru aceleași perioade, a fost majorată norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă cu câte 3.0 p.p., până la 27,0%. Decizia de echilibrare în continuare a normelor rezervelor obligatorii, abordată și în cadrul discuțiilor de luna trecută cu FMI, are drept scop îmbunătățirea intermedierii financiare în moneda națională.

BNM monitorizează încontinuu situația macroeconomică determinată de implicațiile pandemiei și, la momentul oportun, fără a prejudicia obiectivul său fundamental de asigurare a stabilității prețurilor, va veni cu măsurile necesare pentru menținerea unui nivel suficient de lichiditate a băncilor licențiate, în susținerea unui sistem bancar viabil și stabil.

Următoarea ședință cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 9 septembrie 2020.

Sursa: bnm.md

Noutăți similare