Moldova Agroindbank
2,82

Imobiliar

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Imobiliar
Rata dobânzii 9.00%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 6 - 240 luni
Suma minim 30 000 MDL / 100% din proiectul creditat
Gaj - ipoteca imobilului procurat si/sau alt imobil
- amanetul mijloacelor banesti
Documente necesare - buletin de identitate
- certificat de salariu/venituri
- carnet de munca
- documente de proprietate la bunurile indicate in cerere
- documente pe imobilul propus in gaj
- documente ce atesta investirea mijloacelor proprii in realizarea proiectului ale solicitantului
- documente specifice destinatiei creditului
- Extrasul din Registrul bunurilor imobile
- Contractul si polita de asigurare in favoarea bancii a bunului propus in ipoteca
- Raportul privind evaluarea bunurilor propuse in ipoteca
Alte taxe Taxa administrativă: 50/100 lei
Comision unic - 1% din suma creditului.
Comision de administrare - 0,15% lunar din soldul creditului.
Comision pentru prolongarea/restructurizarea creditului - 0,5% din suma creditului prolongat/restructurizat, minim 150 lei.
Comision pentru modificarea condițiilor contractuale - 50 lei pentru fiecare modificare.