Azi: € 19,6229 lei 0,0261 $ 17,2236 lei 0,0050

Moldova Agroindbank
2,78

Multioptional

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Consum
Rata dobânzii 7.00% - 9.00%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 3 - 60 luni
Suma 2 000 - 100 000
Gaj • fără gaj
Condiţiile
 Creditul este destinat tuturor persoanelor fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova, care corespund următoarelor criterii:
• vîrsta cuprinsă între 21 şi 65 de ani,
• au loc de muncă stabil,
• vechimea în muncă la locul prezent este de minimum 6 luni,
• salariul lunar brut nu este mai mic de 1400 de lei.
Documente necesare • buletinul de identitate (original şi copie),
• certificatul de salariu (formularul băncii),
• copia carnetului de muncă (filele completate de angajator) cu viza şi ştampila udă a angajatorului sau contractul de muncă (original şi copie),
• două facturi de plată ale serviciilor comunale (telefon, gaz sau energie electrică).
Alte taxe 2% - comision de acordare a creditului, minim 300 lei
Comision de administrare - 0,5% lunar din soldul creditului.
Comision pentru modificarea condițiilro contractuale - 50 lei (pentru fiecare modificare)
Penalitate de întârziere a plăților pentru credit - 0,2% zilnic, minim 20 lei/zi.
Alte detalii În perioada 19 martie - 31 ianuarie 2019 creditul se acordă cu rata dobinzii – 7% anual, flotantă.
Pentru un credit până la 100 mii lei, fără gaj, pe termen de până la 5 ani DAE constituie 12,07%.