Azi: € 19,7469 lei 0,0058 $ 17,5708 lei 0,0458

Moldindconbank
2,83

Expres

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Consum
Rata dobânzii 29.00%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 1 - 36 luni
Suma 2 000 - 30 000
Scopul creditului Creditul „EXPRES” se acordă persoanelor fizice în bază contractuală, şi poate fi utilizat pentru necesităţi curente, ce nu contravin legislaţiei în vigoare (ex. pentru turism, reparaţia locuinţei, etc.).
Gaj Creditul „EXPRES” se acordă fără gaj, dar cu fidejusiunea obligatorie a trei persoane fizice:
- soţul/soţia solicitantului de credit şi/sau rude de gradul I sau II dacă soţul/soţia acestuia este absent (plecat în străinătate);
- alte 2 persoane terţe.
Condiţiile
 Beneficiar al creditului poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, care:
- are viză de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
- are loc de muncă permanent.
Documente necesare 1. Buletin de identitate în original;
2. Certificatul de salariu sau alte documentele ce confirmă veniturile.
Alte taxe Comision de examinare a documentelor de solicitare a creditului – 80 lei;
Comision de acordare a creditului – 2% (minim 500 lei) din suma contractului de credit;
Comision de administrare a creditului – de la 0,15% lunar din suma contractului de credit;
Dobândă de întârziere şi penalitate - 0,1% de la suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere în cazul neplăţii la scadenţă a sumelor de deservire lunară a creditului.