Azi: € 20,4127 lei 0,0672 $ 18,1955 lei 0,0130

Eximbank
2,40

72 ore

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Consum
Rata dobânzii 11.95% - 13.95%
Tipul ratei dobânzii fixa
Termen (luni) 12 - 60 luni
Suma 20 000 - 150 000
Scopul creditului A. cheltuieli aferente imobilelor (care aparţine solicitantului cu drept de proprietate) şi îmbunătăţirii condiţiilor de trai
B.achiziţia de bunuri semi-durabile doar în scopuri personale (ex. automobil). Pentri mijloacele de transport: nu trebuie să fie mai vechi de 5 ani
C. cheltuieli medicale şi familiale (ex. plată studii pentru copii)
D. cheltuieli curente şi/sau necesar de numerar
Notă: Nu se va permite refinanţarea creditelor existente de la alte instituţii financiare.
Condiţiile
 a) persoane fizice rezidente, cetăţeni ai Republicii Moldova;
b) domiciliaţi permanent (cu viza de reşedinţă), în Republica Moldova pe parcursul ultimilor 3 (trei) ani;
c) dispun de un loc permanent de muncă in Republica Moldova în decursul ultimelor cel puţin 6 luni.
Alte taxe Comision unic de administrare a creditului: 2% din suma aprobată a creditului (va fi perceput la data rambursării primei tranşe).
Comision lunar de administrare a creditului: 0,2% din valoarea creditului. Comisionul sa aplică lunar concomitent cu achitarea ratelor de credit. În cazul rambursării anticipatea creditului, comisionul se va reţine integral pentru luna de plată curentă, iar partea comisionului datorat pentru următoarele luni de achitare până la scadenţa creditului ne se vor calcula.
Comision pentru achitarea anticipată - 0%.
Comision pentru prelungirea termenului de rambursare - 1% de la soldul creditului la data prelungirii.
Comision pentru emiterea permisiunii de constituire a gajului/ipotecii ulterioare - 1,5% de la soldul creditului la data eliberării permisiunii, min. 2 000 MDL.
Comision pentru emiterea extraselor de cont/graficului de plăţi cu o periodicitate mai mare decât una trimestrial - 50 MDL pentru fiecare cerere.
Comision pentru administrarea contului în care înregistrează operaţiunile de plată şi tragerile din credit - 0%.
Comisioanele aferente operaţiunilor din conturile curente- conform Tarifelor Băncii în vigoare.
Alte detalii Rata anuală a dobânzii:
A, B, C: : dobândă fixă 13,95%;
D: dobândă fixă 11,95%.

Dobânda anuală efectivă constituie 18,99%*
* Date calculate reieşind din urmatoarele condiţii: Suma creditului: 70 mii MDL; Termen :36 luni; Rata anuală a dobânzii: 11.95%;