Azi: € 19,5491 lei 0,0904 $ 17,2140 lei 0,0236
Mâine: € 19,5576 lei 0,0085 $ 17,2246 lei 0,0106

EuroCreditBank
5,00

Auto

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Auto
Rata dobânzii 9.95% - 10.95%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 12 - 60 luni
Suma 5 000 - 1 000 000
Scopul creditului Procurarea automobilului
Gaj Creditul pentru procurarea automobilului (mijloacelor de transport) se acordă cu gaj:imobilul, automobil asigurat "Casco" în favoarea Băncii, alte forme de asigurare acceptate de Bancă.
Condiţiile
 Beneficiaral creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
- Viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
- Vârstă cuprinsă intre 18 ani şi 57/62 ani, pentru femei/bărbaţi respectiv (57/62 ani este vârsta maximă pană la care se va rambursa creditul);
- Venituri permanente şi stabile, cu o vechime la locul de muncă actual de minim 3 luni.
Documente necesare 1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
2. Buletin de identitate (original + copie);
3. Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 3 luni;
4. Copia carnetului de muncă (nou + vechi) vizată de persoana autorizată şi ştampilată;
5. Documente care confirmă alte venituri;
6. Documentele de proprietate ale bunului imobil propus în gaj;
7. Extrasul din registrul Bunurilor Imobiliare de la Oficiul Cadastral Teritorial privind imobilul respectiv si drepturile asupra lui;
8. Raportul de evaloare a bunului propus în gaj (agreat de Bancă);
9. Alte documente solicitate de Banca (după caz).
Alte taxe Comision pentru acordarea creditului: pînă la 1,5% din suma creditului acordat.
Comision de administrarea lunar in marime de 0.35% de la soldul creditului.
Comision pentru examinarea cererii: 200 lei.
Alte detalii Pentru un credit de 100 mii lei, acordat pe un termen de 18 luni, cu dobânda de 13,8% anual, DAE va constitui - 17,35%.