Azi: € 19,5526 lei 0,1108 $ 16,8289 lei 0,0607

Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acționarilor Victoriabank

Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acționarilor Victoriabank Sursa foto: facebook.com/VictoriaBankMD

Astăzi, 25 mai 2017, a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A., informează serviciul de presă al instituției financiare.

La adunare au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acestora ce dețin 89.63% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

Adunarea a aprobat prin vot unanim darea de seamă financiară anuală a băncii, darea de seamă a Consiliului de Administrație și darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2016.

În conformitate cu Ordinea de zi, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat direcționarea profitului obținut în anul 2016 în sumă totală de 220,872,113 lei la creșterea capitalului băncii, prin trecerea lui la capitolul „Rezultat reportat”, inclusiv la formarea rezervelor generale pentru riscuri bancare și normativele de repartizare a profitului pentru anul 2017.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a Statutului băncii, la adunare a fost aleasă prin vot cumulativ o nouă componență a Consiliului de Administrație al băncii în persoanele: Gavin N. Ryan, Pătrăhău Ionuț Octavian, Gherasim Dinu, Prisăcaru Ion, Țurcan Victor, Balan Igor, Spoială Igor, precum și a fost stabilit cuantumul retribuţiei muncii Consiliului de Administrație a Băncii.

Acționarii au reconfirmat societatea Moore Stephens KSC în calitate de auditor extern al băncii pentru anul 2017 și au stabilit cuantumul retribuțiilor serviciilor ei și a Comisiei de Cenzori.

De asemenea, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat modificările și completările în Statutul Băncii, în Regulamentul Consiliului de Administrație al Băncii și a aprobat în redacție nouă Regulamentul Comisiei de Cenzori al B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Sursa: victoriabank.md

Noutăți similare