Azi: € 20,0787 lei 0,0077 $ 18,0329 lei 0,0479
Lu: € 20,1958 lei 0,1171 $ 18,0536 lei 0,0207

Moldindconbank convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor pe 22 martie 2019

Moldindconbank convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor pe 22 martie 2019 Sursa foto: timesofmalta.com

Despre acest fapt anunță banca prin intermediul unui comunicat plasat pe site-ul instituției

Astfel, Adunarea generală extraordinară a acționarilor Moldindconbank va avea loc pe data de 22.03.2019 la orele 11:00, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Forma de ţinere a adunării – prin corespondenţă.

Ordinea de zi a adunării prevede un singur punct:

  • Cu privire la confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului statutar în anul 2019 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

Buletinul de vot urmează a fi completat, semnat (cu autentificarea în modul stabilit a semnăturii acţionarului (reprezentantului acestuia)) şi prezentat la oficiul central al băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, nu mai târziu de 22.03.2019, ora 10:00 inclusiv. Informaţia privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 01.03.2019, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ţinerii Adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Conform informației publicate de bancă, la data de 21.02.2019 principalii acționari ai Moldindconbank erau: Agenția Proprietății Publice (63,89%), Valerian Mârzac (9,11%), SC MVI SRL (3,61%) și Iuri Nedoseichin (3,22%). Vedeți detalii în imaginea ce urmează.

 

Sursa: micb.md

Noutăți similare