Azi: € 19,3301 lei 0,0438 $ 16,6631 lei 0,0076
Lu: € 19,4396 lei 0,1095 $ 16,6856 lei 0,0225

FinComBank a cedat 10% din acțiuni către salariații băncii cu cel mai mare stagiu de muncă

FinComBank a cedat 10% din acțiuni către salariații băncii cu cel mai mare stagiu de muncă Sursa foto:

Despre acest fapt anunță banca prin intermediul unui comunicat plasat pe site-ul băncii.

Astfel, 5 salariați cu cel mai mare stagiu de muncă în FinComBank, membri ai organului executiv şi şefi ai departamentelor, au devenit proprietari ai 132.600 acțiuni, cu valoarea nominală de 100 lei. Acest pachet reprezintă 10.08% din numărul total al valorilor mobiliare plasate de către bancă.

Pachetul de acțiuni înstrăinat reprezintă o parte din acțiunile de tezaur ale băncii și au fost cedate în baza hotărârii adoptate la Adunarea acționarilor din 26.05.2017.

Noi deținători ai hârtiilor de valoare au obligația de a nu le înstrăina pe parcursul a 4 ani din data înregistrării dreptului de proprietate a valorilor mobiliare date pe numele lor.

Tranzacţiile privind cedarea acţiunilor de tezaur salariaţilor băncii au fost efectuate în perioada 29.06.2017 - 21.07.2017 cu suportul societăţii de registru ”REGISTRU” SA. Ca urmare tranzacţiilor efectuate volumul acţiunilor de tezaur a ”FinComBank” SA s-a diminuat de la 250.253 de acţiuni, sau 19,02% din numărul total al valorilor mobiliare plasate, pînă la 117.653 de acţiuni, sau 8,94% din numărul total al valorilor mobiliare plasate.

Sursa: fincombank.com

Noutăți similare