Azi: € 19,5480 lei 0,0587 $ 16,9702 lei 0,0045
Mâine: € 19,4692 lei 0,0788 $ 16,9867 lei 0,0165

Acționarii Victoriabank vor primi 140 milioane lei dividende pentru 9 luni ale anului curent

Acționarii Victoriabank vor primi 140 milioane lei dividende pentru 9 luni ale anului curent Sursa foto: facebook.com/VictoriaBankMD

Decizia a fost luată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor băncii, care a avut loc astăzi, 22 decembrie 2017. Conform comunicatului de presă publicat de bancă, decizia a fost votată unanim.

La adunare au participat acționarii și reprezentanții acționarilor ce dețin 88,4% din acțiunile Victoriabank.

Suma totală a dividendelor pentru primele trei trimestre ale anului 2017 constituie 140.000.509 lei.

Dividendele achitate pe o acţiune ordinară nominativă cu drept de vot a băncii constituie 5.60 lei. Dividendele vor fi plătite acţionarilor în decursul a 30 zile din data luării deciziei cu privire la plata lor.

Pentru mai multe detalii accesați site-ul băncii și/sau vedeți anunțul integral publicat astăzi de către Victoriabank.

“Pe data de 22 decembrie 2017 a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor B.C. „VICTORIABANK”S.A., ținută prin corespondență. Locul petrecerii Adunării (acumulării şi examinării buletinelor de vot) - sediul Băncii (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141). La Adunare au participat prin prezentarea buletinelor de vot completate acţionari şi reprezentanţi legitimi ai acţionarilor ce deţin 88,38% din numărul de acţiuni cu drept de vot emise de Bancă.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor Băncii:

Punct unic. Cu privire la distribuirea intermediară a profitului (plata intermediară a dividendelor) pentru anul 2017.

Adunarea Generală a aprobat prin vot unanim:

1.1. Modificarea deciziei Adunării Generale ordinare anuale a acţionarilor B.C.”VICTORIABANK”S.A.din 25 mai 2017 (p. 5) prin aprobarea noului normativ de distribuire a profitului pentru anul 2017:

- a distribui 60% din profitul obţinut în anul 2017 la plata dividendelor acţionarilor B.C. „VICTORIABANK” SA

- a direcţiona 40% din profitul obţinut în anul 2017 la majorarea capitalului propriu al Băncii, pentru consolidarea poziţiei Băncii pe piaţa bancară.

1.2. Distribuirea în calitate de dividende intermediare pentru primele trei trimestre ale anului 2017 suma de 140,000,509.60 MDL.

1.3. Modalitatea de plată a dividendelor intermediare pe acţiunile Băncii:

- Dividendele achitate pe o acţiune ordinară nominativă cu drept de vot a Băncii constituie 5.60 lei;

- Dividendele vor fi plătite în mijloace băneşti;

- Dreptul la primirea dividendelor este deținut de acţionarii incluşi în lista acţionarilor B.C.”VICTORIABANK”S.A., cu dreptul de a participa la Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor Băncii din 22.12.2017, perfectată conform situației din data de 24 noiembrie 2017.

Dividendele vor fi plătite acţionarilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, în decursul a 30 zile din data luării deciziei cu privirela platalor.

Comitetul de Direcţie al B.C. “VICTORIABANK”S.A.”

Sursa: victoriabank.md

Noutăți similare