Azi: € 18,7943 lei 0,1113 $ 16,5159 lei 0,0261
Mâine: € 18,9254 lei 0,1311 $ 16,5932 lei 0,0773

Economist principal (supraveghere bancară)

Post vacant: Economist principal pe durată determinată cu funcția de supraveghere bancară din oficiu.

Cerințe minime obligatorii

1) Studii şi experienţă:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar – va fi in avantaj
 • Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competenţe comportamentale:

 • Orientare către performanță;
 • Comunicare eficientă;
 • Cooperare;
 • Integritate organizațională;
 • Gândire conceptuală.

Principalele atribuții:

 • Elaborarea analizelor si rapoartelor asupra situației băncii conform prevederilor Ghidului SREP;
 • Identificarea și supravegherea riscului de credit prin monitorizarea portofoliilor băncilor;
 • Procesarea, monitorizarea și analiza informației obținute de la bănci sub formă de rapoarte;
 • Evaluarea situației financiare a băncilor și a sectorului bancar;
 • Întocmirea analizei situațiilor financiare pentru băncile licențiate;
 • Examinarea și analiza rapoartelor auditului extern efectuat în bănci;
 • Identificarea și evaluarea riscurilor în activitatea băncilor prin monitorizarea lichidității şi valorii depozitelor în baza rapoartelor zilnice prezentate de către bănci.

Termen-limită: 25 iunie 2018.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

 1. Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, se vor testa verbal cunoştinţele de limbă engleză.
 2. Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.