Azi: € 19,5491 lei 0,0904 $ 17,2140 lei 0,0236
Mâine: € 19,5576 lei 0,0085 $ 17,2246 lei 0,0106

Victoriabank convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pe 30.03.2018

Victoriabank convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pe 30.03.2018 Sursa foto: facebook.com/VictoriaBankMD

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Victoriabank va avea loc în data de 30 martie 2018 în incinta oficiului central al băncii (mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 141), conform unei scrisori trimise acționarilor băncii. 

Adunarea acționarilor va avea loc la cererea acţionarului VB Investment Holding B.V., ce deţine 66,77% din capitalul social al băncii. Beneficiarii efectivi ai acestei societăți comerciale sunt Banca Transilvania și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Forma ținerii adunării – cu prezența acționarilor.

Începutul adunării – orele 11:00, iar înregistrarea acţionarilor se va petrece între orele 9:30 - 10:55.

Ordinea de zi a Adunării prevede 4 puncte:

  1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței actuale a Consiliului de Administrație al Victoriabank;
  2. Alegerea unei noi componențe a Consiliului de Administrație al Victoriabank;
  3. Aprobarea Statutului Victoriabank în redacție nouă;
  4. Modificarea și completarea Regulamentului Consiliului de Administrație al Victoriabank.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală, este pregătită conform situaţiei la data de 21 februarie 2018.

Acționarii care deţin cel puţin 5 procente din acţiunile cu drept de vot ale băncii au dreptul să propună candidați pentru membrii Consiliului de Administrație nu mai târziu de 20 de zile până la data ţinerii Adunării Generale.

Informații suplimentare pot fi obținute la nr. de telefon 022 576350 sau 022 576353.

Sursa: bancamea.md

Noutăți similare