Azi: € 19,5491 lei 0,0904 $ 17,2140 lei 0,0236
Mâine: € 19,5576 lei 0,0085 $ 17,2246 lei 0,0106

Urmează Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor – 10 bănci au anunțat data și ordinea de zi

Urmează Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor – 10 bănci au anunțat data și ordinea de zi Sursa foto: neftegaz.ru

Tradițional în luna aprilie a fiecărui an băncile își desfășoară Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor. Pentru 2018, 10 bănci au anunțat despre data, locul desfășurării și ordinea de zi. 

Vă prezentăm în continuare informațiile oferite de BCR Chișinău, Comerțbank, Energbank, Eximbank Gruppo Veneto Banca, FinComBank, Mobiasbancă Groupe Societe Generale, Moldindconbank, Moldova Agroindbank, ProCredit Bank și Victoriabank.

BCR Chișinău

Data și ora: 20 aprilie 2018, ora 11:00.

Locația: sediul BCR Chișinău S.A., str. Pușkin 60/2, Chișinău, Republica Moldova.

Modul desfășurării: cu prezența acționarului.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală (situații financiare anuale) a Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. pentru anul 2017
 2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. pentru anul 2017
 3. Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori pentru anul 2017
 4. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale şi compensațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere
 5. Cu privire la repartizarea profitului anual aferent anului 2017
 6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale cu organizația de audit extern pentru efectuarea auditului tranzacțiilor cu conflict de interese pentru anul 2018
 7. Cu privire la aprobarea/revizuirea și abrogarea unor reglementări interne ale Băncii Comerciale Române Chișinău S.A.
 8. Cu privire la componența Consiliului de Supraveghere al BCR Chișinău S.A.

===================================================================================================

Comerțbank

Data și ora: 23 aprilie 2018, ora 13:00.

Locația: RepublicaMoldova, MD 2043, mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C.„COMERŢBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERŢBANK” S.A. în anul 2017.
 2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2017.
 3. Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori a B.C. „COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2017.
 4. Cu privire la Raportul organizaţiei de audit independentă pentru anul 2017.
 5. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2018 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
 6. Cu privire la repartizarea profitului anual şi plata dividendelor pentru anul 2017 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2018.
 7. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A..

===================================================================================================

Energbank

Data și ora: 27 aprilie 2018, ora 12:00.

Locația: mun. Chişinău, str. Tighina 23/3.

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2017.
 2. Cu privire la raportul Consiliului  Băncii pentru anul 2017.
 3. Cu privire la raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.
 4. Cu privire la repartizarea profitului Băncii.
 5. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Băncii.
 6. Cu privire la stabilirea retribuţiei muncii şi stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului şi Comisiei de Cenzori Băncii conform rezultatelor anului 2017.
 7. Cu privire la aprobarea Statutului Băncii în redacţie nouă.
 8. Cu privire la aprobarea organizaţiei de audit a Băncii pentru anul 2018 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.
 9. Cu privire la indicatorii de bază ai planului de afaceri pentru anul 2018.
 10. Cu privire la motivele neîndeplinirii hotărârii Adunării generale a acţionarilor Băncii din 25.04.2017 privind achitarea dividendelor acţionarilor în anul 2017
 11. Aprobarea normativelor de distribuire a profitului Băncii în anul 2018

===================================================================================================

Eximbank Gruppo Veneto Banca

Data și ora: 17 aprilie 2018, ora 10:00.

Locația: sediul central al băncii - Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 171/1.

Modul desfășurării: cu prezența acționarului.

Ordinea de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor.
 2. Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2017.
 3. Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2017.
 4. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.
 5. Aprobarea repartizării profitului obţinut în anul 2017.
 6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2018.
 7. Confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
 8. Aprobarea noii denumiri a Băncii.
 9. Aprobarea Statutul Băncii în redacţie nouă.
 10. Aprobarea noii componențe a Consiliului Băncii.
 11. Aprobarea remunerării membrilor Consiliului Băncii.
 12. Aprobarea excluderii Comisiei de Cenzori și revocarea mandatului companiei ”Manager Audit” SRL.
 13. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă a Băncii în noua redacție.
 14. Aprobarea Politicii de remunerare a Băncii.

===================================================================================================

FinComBank

Data și ora: 24 aprilie 2018, ora 15:00.

Locația: oficiul central al băncii - bir.301, mun.Chişinău str.Puskin nr.26.

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

 1. Rezultatele activităţii „Băncii de Finanţe şi Comerţ”S.A.în anul 2017: Darea de seamă a Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A; Rezultatele activităţii economico-financiare a „Băncii de Finanţe şi Comerţ”S.A.; Darea de seamă a Comisiei de Cenzori a „Băncii de Finanţe şi Comerţ”S.A.;
 2. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a „Băncii de Finanţe şi Comerţ”S.A.pentru anii 2018-2020.
 3. Cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanţe şi Comerţ”S.A.obţinut în anul 2017.
 4. Cu privire la Hotărârea Adunării generale extraordinare a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ”S.A.nr.61, p. 4.2. din 14 februarie 2018 privind plata dividendelor pentru anul 2016 în acţiuni.
 5. Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul „Băncii de Finanţe şi Comerţ”S.A.
 6. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ”S.A.
 7. Cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor băncii.

===================================================================================================

Mobiasbancă Groupe Societe Generale

Data și ora: 26 aprilie 2018, ora 10:00.

Locația: mun. Chişinău, str. Tighina 49/3, Complexul Summit Events şi Conference Centre (Sala Rosie).

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

 1. Raportul Consiliului Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2017.
 2. Raportul Organului Executiv al Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2017.
 3. Direcţiile prioritare de dezvoltare ale Băncii în anul 2018.
 4. Raportul Comisiei de Cenzori a Băncii.
 5. Aprobarea Statutului Băncii în redacție nouă.
 6. Aprobarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor în redacție nouă.
 7. Aprobarea Regulamentului cu privire la Consiliul Băncii în redacție nouă.
 8. Abrogarea Regulamentului cu privire la Comisia de Cenzori.
 9. Alegerea membrilor Consiliului Băncii.
 10. Aprobarea organizaţiei de audit extern şi stabilirea cuantumului retribuţiei  serviciilor ei.
 11. Repartizarea beneficiului Băncii.

===================================================================================================

Moldindconbank

Data și ora: 20 aprilie 2018, ora 11:00.

Locația: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Modul desfășurării: prin corespondență.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2017.
 2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2017.
 3. Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a băncii pentru anul 2017.
 4. Despre activitatea Consiliului și Comitetului de conducere a băncii întru restabilirea organelor permanente de conducere.
 5. Despre achitarea dividendelor.
 6. Cu privire la aprobarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă.
 7. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă.
 8. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor Comisiei de cenzori a băncii.
 9. Cu privire la abrogarea unor documente normative interne.
 10. Cu privire la confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar în anul 2018 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

===================================================================================================

Moldova Agroindbank

Data și ora: 12 aprilie 2018, ora 11:00.

Locația: în incinta MOLDCOOP pe adresa - mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 67.

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2017.
 2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2017.
 3. Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2017.
 4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2018.
 5. Cu privire la aprobarea Statutului Băncii comerciale "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacţie nouă.
 6. Cu privire la abrogarea Codului de guvernanţă corporativă al BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii din 28.04.2016, procesul-verbal nr.53.
 7. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacţie nouă
 8. Cu privire la devizul de cheltuieli aferent Consiliului băncii.
 9. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2017.
 10. Cu privire la confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

===================================================================================================

ProCredit Bank

Data și ora: 25 aprilie 2018, ora 11:00.

Locația: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Forma ținerii: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

 1. Determinarea cvorumului
 2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării
 3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi
 4. Revizuirea şi aprobarea dării de seamă financiare a Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
 5. Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului de Administraţie al Băncii şi a Dării de Seamă Anuale a Comisiei de Cenzori a Băncii
 6. Examinarea şi aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
 7. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2018 şi stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta
 8. Repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2017
 9. Aprobarea Statutul Băncii în redacție nouă
 10. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă al Băncii în redacție nouă
 11. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii
 12. Aprobarea Regulamentului Comitetului de Conducere al Băncii
 13. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului Băncii

===================================================================================================

Victoriabank

Data și ora: 27 aprilie 2018, ora: 11:00.

Locația: mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 141, etajul III (Sala de conferinţe).

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2017;
 2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul 2017;
 3. Cu privire la darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2017;
 4. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2017;
 5. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2018;
 6. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie;
 7. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor actualei Comisii de cenzori;
 8. Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2018 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;
 9. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Adunării Generale a Acţionarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A.;
 10. Cu privire la abrogarea unor acte normative interne ale băncii.

===================================================================================================

Informația va fi completată în funcție de anunțurile băncilor.

Sursa: bancamea.md / site-urile băncilor

Noutăți similare