Azi: € 19,6325 lei 0,1064 $ 16,8606 lei 0,0906

Rezultatele Adunării Generale ordinare anuale a acţionarilor Victoriabank din 24 iulie 2020

Rezultatele Adunării Generale ordinare anuale a acţionarilor Victoriabank din 24 iulie 2020 Sursa foto: victoriabank.md

La data de 24 iulie 2020 a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală a acţionarilor Victoriabank, ținută prin corespondenţă.

La Adunare au participat, prin prezentarea buletinelor de vot completate, acţionari ce deţin 97.77% din numărul de acţiuni cu drept de vot emise de bancă.

Pe ordinea de zi a Adunării au fost examinate următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2019;
  2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul 2019;
  3. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2019;
  4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2020;
  5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie al băncii;
  6. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Consiliului de Administrație al Victoriabank

Adunarea a aprobat:

- darea de seamă financiară anuală și darea de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul 2019;

- modificările și completările la Regulamentul Consiliului de Administraţie al băncii şi cuantumul retribuției muncii și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație al Victoriabank;

- repartizarea profitului pentru anul 2019: A considera profitul anual net al Victoriabank  pentru anul 2019 în sumă de 317,487,634 lei drept profit nedistribuit până la adoptarea la următoarea Adunare Generală a acționarilor băncii a unei alte hotărâri în acest sens. A reveni la examinarea chestiunii cu privire la repartizarea profitului net nedistribuit al băncii pentru anul financiar 2019 după data de 30.09.2020;

- normativul de repartizare a profitului pentru anul 2020.

Societatea de audit ICS „KPMG MOLDOVA” S.R.L. a fost desemnată la Adunarea din 25.04.2019 ca societate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru perioada 2019 – 2021.

Sursa: victoriabank.md

Noutăți similare