Azi: € 19,5605 lei 0,0232 $ 17,1569 lei 0,0105
Mâine: € 19,5511 lei 0,0094 $ 17,1418 lei 0,0151

Pentru anul 2016 acționarii Moldova Agroindbank vor primi 84 lei dividende pentru fiecare acțiune deținută

Pentru anul 2016 acționarii Moldova Agroindbank vor primi 84 lei dividende pentru fiecare acțiune deținută Sursa foto: maib.md

Despre acest fapt banca anunță prin intermediul unui comunicat de presă plasat pe site-ul oficial.

Decizia a fost luată la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Moldova Agroindbank ce a avut loc la 26 decembrie 2017.

Plata dividendelor, în mărime de 84 de lei pentru fiecare acțiune a băncii, va fi efectuată în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Mărimea dividendenlor achitate pentru 2016 este de 2 ori mai mică în comparație cu anul 2015, când acționarii MAiB au primit câte 160 lei pentru fiecare hârtie de valoare deținută.

Vedeți în continuare anunțul integral al băncii.

“La 26.12.2017, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr.9/1, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Băncii Comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., ţinută prin corespondenţă.

În urma examinării chestiunii din ordinea de zi, Adunarea generală extraordinară a acţionarilor băncii a hotărât achitarea dividendelor anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2016 din contul profitului nedistribuit al anului 2016.

În conformitate cu decizia Consiliului băncii din 27.12.2017, plata dividendelor se va efectua în cuantumul, stabilit în permisiunea Băncii Naţionale a Moldovei privind distribuirea capitalului şi anume în sumă de 84 lei (opt zeci şi patru lei) la o acţiune a băncii, aflată în circulaţie. Plata va fi efectuată în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Comitetul de Conducere al băncii”

Sursa: maib.md

Noutăți similare