Azi: € 19,4692 lei 0,0788 $ 16,9867 lei 0,0165

Pentru anul 2015 acționarii Moldova Agroindbank vor primi dividende în valoare de 160 lei pentru o acțiune

Pentru anul 2015 acționarii Moldova Agroindbank vor primi dividende în valoare de 160 lei pentru o acțiune Sursa foto: maib.md

Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Moldova Agroindbank (MAIB) a aprobat săptămâna trecută propunerea conducerii de a plăti dividende pentru anul 2015 în mărime de 160 de lei pentru o acțiune cu valoarea nominală de 200 de lei. După achitarea impozitului pe dividende, în mărime de 6%, acționarii vor primi pentru fiecare acțiune 150,4 lei, anunță agenția Infotag

La adunarea generală a acționarilor anuală din 28 aprilie 2016 s-au prezentat acționarii care dețin 52,3% din acțiunile cu drept de vot. Acesta este un indicator înalt, având în vedere că acționarii care dețin 43% din acțiuni, recunoscute „concertate” de Banca Națională, sunt lipsiți de dreptul de vot, de dreptul de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de dreptul de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de dreptul de a propune candidați pentru membrii consiliului băncii, ai organului executiv și ai comisiei de cenzori ale băncii și de dreptul de a primi dividende.

Președintele Comitetului de Conducere al MAIB, Serghei Cebotari, prezentând raportul despre rezultatele financiare ale băncii în anul 2015, a atras atenția acționarilor asupra condițiilor în care a activat banca, câștigând peste 377 mil. de lei profit. Printre factorii nefavorabili bancherul a numit expunerea economiei la șocurile externe, lipsa de finanțare, pe care partenerii externi ai Moldovei au „înghețat-o”, micșorarea exportului cu 15,9%, a importului - cu 25%, banilor muncitorilor migranți - cu 30%.

Capitalul social al BC Moldova Agroindbank SA este divizat în 1 037 634 (un milion treizeci şi şapte mii şase sute treizeci şi patru) acţiuni ordinare nominative de clasa I-a cu valoarea nominală 200 (două sute) lei moldoveneşti fiecare.

Pentru anul 2014 mărimea dividendelor primite de acționarii Moldova Agroindbank a fost de 100 lei pentru o acțiune, iar pentru anul 2013 - 150 lei pentru o acțiune.

Sursa: infotag.md

Noutăți similare