Sondaj

Din punct de vedere al finanțelor personale, anul 2018 va fi ...

Noutăţi arrow Noutățile băncilor

Pentru anul 2015 acționarii Moldova Agroindbank vor primi dividende în valoare de 160 lei pentru o acțiune

News Sursa foto: maib.md

03 mai 2016 405

Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Moldova Agroindbank (MAIB) a aprobat săptămâna trecută propunerea conducerii de a plăti dividende pentru anul 2015 în mărime de 160 de lei pentru o acțiune cu valoarea nominală de 200 de lei. După achitarea impozitului pe dividende, în mărime de 6%, acționarii vor primi pentru fiecare acțiune 150,4 lei, anunță agenția Infotag

La adunarea generală a acționarilor anuală din 28 aprilie 2016 s-au prezentat acționarii care dețin 52,3% din acțiunile cu drept de vot. Acesta este un indicator înalt, având în vedere că acționarii care dețin 43% din acțiuni, recunoscute „concertate” de Banca Națională, sunt lipsiți de dreptul de vot, de dreptul de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de dreptul de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de dreptul de a propune candidați pentru membrii consiliului băncii, ai organului executiv și ai comisiei de cenzori ale băncii și de dreptul de a primi dividende.

Președintele Comitetului de Conducere al MAIB, Serghei Cebotari, prezentând raportul despre rezultatele financiare ale băncii în anul 2015, a atras atenția acționarilor asupra condițiilor în care a activat banca, câștigând peste 377 mil. de lei profit. Printre factorii nefavorabili bancherul a numit expunerea economiei la șocurile externe, lipsa de finanțare, pe care partenerii externi ai Moldovei au „înghețat-o”, micșorarea exportului cu 15,9%, a importului - cu 25%, banilor muncitorilor migranți - cu 30%.

Capitalul social al BC Moldova Agroindbank SA este divizat în 1 037 634 (un milion treizeci şi şapte mii şase sute treizeci şi patru) acţiuni ordinare nominative de clasa I-a cu valoarea nominală 200 (două sute) lei moldoveneşti fiecare.

Pentru anul 2014 mărimea dividendelor primite de acționarii Moldova Agroindbank a fost de 100 lei pentru o acțiune, iar pentru anul 2013 - 150 lei pentru o acțiune.

Sursa: infotag.md