Azi: € 19,3301 lei 0,0438 $ 16,6631 lei 0,0076
Lu: € 19,4396 lei 0,1095 $ 16,6856 lei 0,0225

(grafic) Structura și volumul banilor aflați în circulație – divizarea pe bancnote și monede

(grafic) Structura și volumul banilor aflați în circulație – divizarea pe bancnote și monede Sursa foto: bestourism.com

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat recent informații privind structura și volumul monedei naționale aflate în circulație la data de 31.12.2016. 

Astfel, volumul total al numerarului aflat în circulație atinge valoare de 19 miliarde lei, dintre care 99,5% (echivalentul a 18,87 miliarde lei) reprezintă bancnotele, iar ponderea monedelor – 0,05%.

Cea mai mare pondere îi revine bancnotelor de 200 lei, volumul total al cărora reprezintă 9,98 miliarde lei. Urmează bancnotele de 100 lei, care totalizează peste 3,3 miliarde lei și cele de 500 lei (2,2 miliarde lei).

Ponderea valorii bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei și 20 lei nu depășește 5% din valoarea totală a bancnotelor aflate în circulație.

Numărul de bancnote

BNM oferă informații și despre numărul de bancnote aferente fiecărei cupiuri. Astfel, cantitatea totală a bancnotelor depășește cifra de 250 milioane bucăți. Cele mai numeroase sunt bancnotele de 1 leu (86,7 milioane bucăți), 200 lei (49,9 milioane bucăți) și 100 lei (33,7 milioane bucăți) și 50 lei (27,7 milioane bucăți).

Vedeți în continuare graficele și tabelul cu informații privind structura și volumul bancnotelor aflate în circulație.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoarea nominală 

Numerar în circulaţie
(mil. lei)

Pondere
în %

Cantitatea bancnotelor/ 

Pondere
în %

Cantitatea bancnotelor/ 

monedelor în circulaţie

monedelor pe cap

(mil. buc.)

 de locuitor (buc.)

Bancnote

1 leu

86.72

0.46

86.72

34.64

24.41

5 lei

81.01

0.43

16.20

6.47

4.56

10 lei

171.05

0.90

17.11

6.83

4.81

20 lei

267.60

1.41

13.38

5.34

3.77

50 lei

1,383.68

7.29

27.67

11.05

7.79

100 lei

3,364.66

17.73

33.65

13.44

9.47

200 lei

9,977.34

52.59

49.89

19.93

14.04

500 lei

2,177.66

11.48

4.36

1.74

1.23

1000 lei

1,361.10

7.17

1.36

0.54

0.38

total

18,870.82

99.46

250.33

100

70.45

Bancnote comemorative

9.37

0.05

0.047

 

 

Monede

1 ban

0.69

0.003

68.83

9.07

19.37

5 bani

10.30

0.04

205.92

27.13

57.96

10 bani

22.94

0.10

229.43

30.23

64.57

25 bani

52.44

0.22

209.78

27.64

59.04

50 bani

22.48

0.10

44.95

5.92

12.65

total

108.85

0.46

758.91

100

213.59

Monede comemorative

5.59

0.03

0.093

 

 

In total

18,994.63

100

1,009.38

 

284.05

Sursa: bnm.md / bancamea.md

Noutăți similare