Azi: € 19,4419 lei 0,0311 $ 17,1324 lei 0,0086
Mâine: € 19,4222 lei 0,0197 $ 17,1310 lei 0,0014

Eximbank Gruppo Veneto Banca își va schimba denumirea în acest an

Eximbank Gruppo Veneto Banca își va schimba denumirea în acest an Sursa foto: eximbank.com

Aprobarea noii denumiri a băncii va fi discutată la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor băncii, ce va avea loc la 17 aprilie 2018, conform unui comunicat de presă plasat pe site-ul oficial. 

Adunarea acționarilor Eximbank Gruppo Veneto Banca va avea loc la sediul central al băncii, la orele 10:00.

Forma de ținere a adunării – cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi a adunării acționarilor prevede 14 puncte:

 1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor;
 2. Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2017;
 3. Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2017;
 4. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2017;
 5. Aprobarea repartizării profitului obţinut în anul 2017;
 6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2018;
 7. Confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;
 8. Aprobarea noii denumiri a Băncii;
 9. Aprobarea Statutul Băncii în redacţie nouă;
 10. Aprobarea noii componențe a Consiliului Băncii;
 11. Aprobarea remunerării membrilor Consiliului Băncii;
 12. Aprobarea excluderii Comisiei de Cenzori și revocarea mandatului companiei ”Manager Audit” SRL;
 13. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă a Băncii în noua redacție;
 14. Aprobarea Politicii de remunerare a Băncii.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor Băncii se va întocmi conform situaţiei din 30 martie 2018.

Amintim că unicul acționar al băncii din Moldova a fost grupul italian Veneto Banca, activele bune ale căruia (inclusiv Eximbank) au fost preluate anul trecut de una dintre cele mai mari bănci italiene – Intesa Sanpaolo.

Sursa: eximbank.com / bancamea.md

Noutăți similare

Eximbank Gruppo Veneto Banca devine Eximbank

Despre schimbarea denumirii banca anunță pe site-ul oficial prin intermediul unui comunicat. Noul proprietar al băncii, grupul bancar italian Intesa Sanpaolo, a decis această schimbare recent ...

Eximbank a devenit oficial parte a grupului italian Intesa Sanpaolo

Despre acest fapt comunică banca prin intermediul unui comunicat de presă plasat pe site-ul oficial. Astfel, Intesa Sanpaolo a finalizat achiziția Eximbank și salută clienții și angajații băncii. După finalizarea achiziționării a 100% din capitalul social al Eximbank de ...