Azi: € 19,6333 lei 0,0106 $ 16,7050 lei 0,0309

BNM va eficientiza procesul de licențiere, autorizare și notificare

BNM va eficientiza procesul de licențiere, autorizare și notificare Sursa foto: bnm.md

Banca Națională a Moldovei a semnat recent contractul prin care va fi inițiată implementarea soluției informatice pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare. 

Soluția aferentă proceselor de licențiere, autorizare şi notificare reprezintă un sistem complex și integrat de gestiune a informațiilor și a datelor cu privire la procesele și activitățile desfășurate de către BNM cu privire la confirmarea administratorilor băncilor, aprobările ce țin de deschiderea de subdiviziuni ale băncii, autorizarea activităților instituțiilor financiare, acordarea permisiunilor de procurare sau majorare a cotelor de participare substanțiale achizitorilor potențiali sau deținătorilor direcți/indirecți, licențierea prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică nebancari, eliberarea actelor cu caracter permisiv, precum și a altor activități care necesită  autorizarea, confirmarea, aprobarea și licențierea de către BNM.

Acest proiect vine în contextul implementării obiectivelor strategice ale BNM care vizează dezvoltarea funcției de supraveghere a BNM. Astfel, soluția aferentă proceselor de licențiere, autorizare și notificare face parte din programul BNM de implementare a Centralei riscurilor și reprezintă a doua componentă a centralei care se implementează după darea în exploatare a Registrului riscului de credit.

Implementarea acestei soluții va crea o serie de beneficii atât pentru contrapărți cât și pentru BNM prin:

  • automatizarea şi digitalizarea unor procese și documente care vor reduce considerabil timpul necesar pentru obținerea autorizațiilor, notificărilor, licențelor, permisiunilor, precum şi  volumul documentelor pe suport hârtie;
  • crearea unui mecanism de comunicare și interacțiune  eficient, facil și securizat între BNM şi instituțiile externe implicate în aceste procese (băncile licențiate, persoanele juridice și fizice, casele de schimb valutar, prestatorii de servicii electronice și emitenților de monedă electronică, etc.);
  • creșterea nivelului de transparență în procesul de acordare a licențelor, autorizațiilor și notificărilor prin optimizarea și automatizarea proceselor din cadrul Băncii Naționale;
  • consolidarea capacității de supraveghere a BNM prin utilizarea instrumentelor avansate de colectare și prelucrare a datelor.

Implementarea acestei soluții va avea un efect benefic și asupra mediului înconjurător, prin reducerea considerabilă a volumului documentelor pe suport hârtie.

Perioada estimată pentru implementarea soluției este de circa 9-12 luni.

Sursa: bnm.md

Noutăți similare

BNM menține rata de bază la nivelul actual de 6,5% anual

Decizia a fost luată de către Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei în cadrul ședinței de astăzi, 03 mai 2018. De asemenea decizia de politică monetară vizează și menținerea ratelor de dobândă la creditele și depozitele overnight ...