Azi: € 19,3939 lei 0,0694 $ 17,1712 lei 0,0217
Mâine: € 19,4080 lei 0,0141 $ 17,1276 lei 0,0436

BNM a diminuat rata de bază cu 1,25 puncte procentuale

BNM a diminuat rata de bază cu 1,25 puncte procentuale Sursa foto: bnm.md

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a votat unanim, în cadrul ședinței extraordinare de astăzi (20.03.2020), diminuarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1,25 puncte procentuale, până la 3,25% anual.

La fel, au fost micșorate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight până la 6,25% și, respectiv, 0,25% anual.

Totodată, a fost micșorată cu 2,5 p.p norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă și majorată cu 1,0 p.p. norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă.

Astfel, decizia BNM vine să consolideze și mai mult nivelul de lichidități în sectorul bancar și să susțină mediul de afaceri pe fondul evoluțiilor recente din economia globală și cea națională.

Banca Națională va monitoriza în continuare situația și, la necesitate, va veni cu măsuri stimulative pentru a menține nivelul suficient de lichiditate în sistemul bancar și a asigura transmiterea eficientă a politicii sale monetare.

În acest sens, banca centrală va continua să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru îndeplinirea obiectivelor privind stabilitatea prețurilor și consolidarea sectorului bancar, care este bine capitalizat și rezilient.

Sursa: bnm.md

Noutăți similare