Azi: € 19,5491 lei 0,0904 $ 17,2140 lei 0,0236
Mâine: € 19,5576 lei 0,0085 $ 17,2246 lei 0,0106

Banca Centrală Europeană raportează 1,3 miliarde de euro profit net pentru 2017

Banca Centrală Europeană raportează 1,3 miliarde de euro profit net pentru 2017 Sursa foto: realdeals.eu.com

Situațiile financiare auditate ale Băncii Centrale Europene (BCE) pentru anul 2017 indică faptul că profitul net a crescut cu 82 de milioane EUR, până la 1 275 de milioane EUR, în principal ca urmare a majorării veniturilor nete din dobânzi generate de portofoliul în dolari SUA și de portofoliul aferent programului de achiziționare de active (Asset Purchase Programme).

Veniturile nete din dobânzi au totalizat 1 812 milioane EUR în anul 2017 (față de 1 648 de milioane EUR în 2016).

Câștigurile realizate din operațiuni financiare au scăzut la 161 de milioane EUR (față de 225 de milioane EUR în 2016). Diminuarea consemnată de câștigurile nete realizate s-a datorat în principal câștigurilor din preț mai mici aferente titlurilor de valoare exprimate în dolari SUA.

Taxele percepute entităților supravegheate s-au ridicat la 437 de milioane EUR (față de 382 de milioane EUR în 2016). Scopul acestor taxe este recuperarea cheltuielilor suportate de BCE în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere. Majorarea înregistrată în anul 2017 se referă, în principal, la activitățile asociate analizei țintite a modelelor interne (targeted review of internal models – TRIM) și la creșterea numărului de angajați din cadrul Supravegherii bancare a BCE.

Cheltuielile totale de personal și alte cheltuieli administrative s-au majorat la 535 de milioane EUR (față de 467 de milioane EUR în anul 2016) și, respectiv, 539 de milioane EUR (față de 487 de milioane EUR în anul anterior), în principal pe seama creșterii cheltuielilor aferente atribuțiilor de supraveghere ale BCE.

Profitul net al BCE este distribuit băncilor centrale naționale (BCN) din zona euro. Consiliul guvernatorilor a decis să efectueze o distribuire provizorie a profitului, în valoare de 988 de milioane EUR, între BCN din zona euro la data de 31 ianuarie 2018. În ședința de ieri, Consiliul guvernatorilor a decis să distribuie profitul rămas, totalizând 287 de milioane EUR, la data de 23 februarie 2018.

Volumul total al bilanțului BCE a sporit cu 19%, până la 414 miliarde EUR (față de 349 de miliarde EUR în 2016). Această creștere s-a datorat aproape exclusiv titlurilor de valoare achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active.

Sursa: ecb.europa.eu

Noutăți similare