Azi: € 19,9904 lei 0,1658 $ 17,0326 lei 0,0149

Acționarii ProCredit Bank Moldova convoacă Adunarea Extraordinară pentru a discuta plata dividendenlor

Acționarii ProCredit Bank Moldova convoacă Adunarea Extraordinară pentru a discuta plata dividendenlor Sursa foto: procreditbank.md

Pentru data de 06 ianuarie 2020 este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ProCredit Bank, anunță site-ul băncii din Moldova. 

Forma de ținere a adunării - cu prezenţa acționarilor.

Adunarea va avea loc la 06 ianuarie 2020, la următoarea adresă: Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt peMain, Republica Federală Germania, ora locală 10:00.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  1. Determinarea cvorumului;
  2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării;
  3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi;
  4. Aprobarea distribuirii capitalului sub formă de dividende anuale pentru anul 2018;
  5. Diverse.

Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea va fi întocmită de către DepozitarulCentral Unicla situaţia din 23 Decembrie 2019.

Înregistrarea participanţilor se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte deasemnea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia RepubliciiMoldova.

Sursa: procreditbank.md

Noutăți similare