Azi: € 20,1545 lei 0,0660 $ 17,9087 lei 0,0295
Mâine: € 20,1353 lei 0,0192 $ 17,8916 lei 0,0171

Acționarii EuroCreditBank nu au aprobat majorarea cu 60 milioane lei a capitalului social

Acționarii EuroCreditBank nu au aprobat majorarea cu 60 milioane lei a capitalului social Sursa foto: ecb.md

Despre acest fapt banca anunță prin intermediul unui comunicat plasat pe site-ul oficial. Decizia fost luată în cadrul Adunării Generale Ordinare anuale a acţionarilor EuroCreditBank, care a avut loc la sfârșitul lunii iunie a anului curent.

Adunarea acționarilor prevedea 12 puncte, printre care darea de seamă anuală, raportul consiliului, confirmarea companiei de audit sau majorarea capitalului social al băncii cu 60 milioane lei.

Deciziile adoptate de acționarii EuroCreditBank:

 • au aprobat darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2017;
 • au aprobat Raportul Consiliului de Administraţie cu privire la activitatea pentru anul 2017;
 • au aprobat darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a Băncii pentru anul 2017;
 • au aprobat hotărârea de repartizare a profitului obţinut în anul 2017: la capitalizare - 95%, la formarea fondului de rezervă - 5%;
 • au aprobat normativele repartizării profitului pentru anul 2018;
 • au confirmat compania Baker Tilly ca organizaţie de audit în anul 2018 şi au stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor ei;
 • au aprobat executarea bugetului Consiliului de Administraţie şi a Comisiei de cenzori pentru anul 2017;
 • au aprobat bugetul Consiliului de Administraţie pentru anul 2018;
 • au aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori;
 • au aprobat Statutul băncii în redacţie nouă;
 • au aprobat redacţia nouă a Regulamentului Consiliului de Administraţie;
 • au aprobat Regulamentul privind modul de asigurare a accesului acţionarilor/deţinătorilor de valori mobiliare la documentele băncii.

Altă decizie care nu a fost aprobată de acționari - modificarea brandului şi logotipului EuroCreditBank.

Sursa: ecb.md

Noutăți similare