Sondaj

Cea mai sigură bancă din Moldova la momentul actual (octombrie - noiembrie 2017)?

Jobs arrow Moldindconbank

Specialist bancar (departamentul Conformitate)

Chisinau

Obiectivul postului – monitorizarea și expertizarea documentelor normative interne ale Băncii.

Responsabilităţi de bază:

 • Examinarea cu avizarea proiectelor documentelor normative interne ale Băncii, expertizarea acestora în scopul asigurării conformităţii lor cu cadrul legal în vigoare şi cu alte DNI ale Băncii, care au tangenţă cu documentele elaborate.
 • Evidenţa reglementărilor interne ale Băcii, expedierea către BNM a acestora, în conformitate cu exigențele Băncii Naționale a Moldovei.
 • Elaborarea şi/sau coordonarea documentelor normative interne de ordin general care ţin, în special, de guvernanţa corporativă a Băncii, conduita şi etica profesională ş.a.
 • Elaborarea şi gestionarea îndeplinirii Planului privind actualizarea documentelor normative interne ale Băncii
 • Monitorizarea impactului oricăror schimbări ale cadrului legal şi de reglementare asupra activităţilor Băncii şi notificarea persoanelor responsabile despre necesitatea modificării/actualizării reglementărilor interne ale Băncii în conformitate cu modificările operate în legislaţia RM, cerinţele BNM, ale Ministerului Finanţelor și ale altor organe abilitate
 • Gestionarea sistemului informatic al Băncii „Biblioteca electronică” în scopul asigurării stocării documentelor normative interne şi configurării accesului angajaţilor băncii la cadrul de reglementare a activităţilor Băncii actualizat.

Cerinţe faţă de candidați:

 • Studii superioare în domeniul economiei sau în drept.
 • Experienţă în sistemul bancar nu mai puţin de 5 ani.
 • Cunoştinţe temeinice privind cadrul legislativ, normativ și de reglementare în vigoare, necesare exercitării funcţiilor.
 • Cunoaşterea limbii române, ruse şi o limbă străină.
 • Abilităţi de lucru independent şi în echipă.
 • Cunoaşterea pachetului MS Office la nivel înalt.

Beneficii:

 • Activitate într-un mediu dinamic și profesionist;
 • Angajare oficială în câmpul muncii cu pachet social deplin și salariu competitiv;
 • Condiții confortabile de lucru;
 • Oportunități de dezvoltare profesională și creștere în carieră.

Persoanele interesate sunt invitate:

 • să completeze CV-ul în compartimentul Completează Ancheta;
 • să trimită CV-ul pe e-mail: r_umane@micb.md ;
 • să trimită CV-ul prin fax: 022 576 866.

Doar persoanele selectate vor fi contactate.