Azi: € 19,7469 lei 0,0058 $ 17,5708 lei 0,0458

Șef departament Produse Retail

Moldova Agroindbank

Șef departament Produse Retail 

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Asigurarea realizării sarcinilor strategice ale departamentului;
 • Gestiunea eficientă a ciclului de viaţă a produselor bancare Retail;
 • Asigurarea capacităţii concurenţiale a produselor bancare Retail;
 • Eficienţa produselor bancare Retail;
 • Organizarea procesului de comunicare eficientă interdepartamentală cu subunităţile conexe şi din alte linii de business, din middle şi back-office; cu furnizorii de soluţii/servicii, GR în domeniul său de activitate;
 • Planificarea, gestionarea şi controlul activităţii departamentului.

Cerinţe faţă de candidat:

 • Experienţă în elaborarea şi gestiunea produselor bancare Retail (preferabil peste 3 ani);
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea bancară;
 • Cunoştinţe în planificarea şi modelarea financiară (aplicate produselor bancare);
 • Cunoaşterea principiilor de funcţionare a sistemelor bancare IT de bază (ABC, procesarea cardurilor, sistem de deservire bancară la distanţă. CRM, creditare etc.);
 • Cunoaşterea proceselor în back-office Retail (operaţional, evidenţă, circulaţia documentelor etc.);
 • Abordare şi gândire sistemică; abilitatea de a vedea imaginea de ansamblu şi cascadarea sarcinilor complexe;
 • Experienţă în coordonarea proiectelor, cunoştinţe de bază în gestiunea proiectelor;
 • Experienţă în elaborarea şi implementarea proceselor de business bancare aferente produselor Retail;
 • Abilităţi de comunicare excelente;
 • Rezistenţă la stres şi intensitatea muncii (în special în primele 6 luni ale proiectului);
 • Abilităţi manageriale bine dezvoltate.

Vă invităm să expediaţi CV-ul, însoţit de scrisoarea de intenţie la adresa electronică eugeniu.josan@maib.md , indicând în subiectul email-ului funcţia pentru care candidaţi.

De asemenea, fiecare participant la concurs urmează să prezinte un scurt eseu în scris (în română sau rusă) privind viziunile sale referitor la dezvoltarea băncii în domeniul respectiv (idei, viziuni, planuri de acţiuni etc.), corespunzător funcţiei pentru care candidează.

Termenul limită pentru depunerea actelor de participare la concurs – 8 iulie 2019.