Sondaj

Din punct de vedere al finanțelor personale, anul 2018 va fi ...

Jobs arrow BCR Chișinău

Manager Risc Operațional

Chisinau

Misiune post: Coordonarea activităților specifice procesului de management a riscului operațional.

Responsabilități:

 • Urmărirea cerințelor de reglementare și asigurarea cadrului intern general de administrare a riscurilor operaționale la nivelul Bancii, în conformitate cu reglementările legale și cu standardele Grupului BCR.
 • Identificarea/evaluarea/măsurarea riscurilor operaționale care se pot manifesta la nivelul băncii
 • Implementarea cadrului de lucru aferent externalizării; acordarea de suport managerului de externalizare pentru efectuarea evaluărilor de risc aferente activităților propuse pentru externalizare.
 • Raportarea expunerii de risc operațional către structurile de conducere și supraveghere/ BNM conform reglementărilor interne/ reglementărilor legale aplicabile.
 • Întreprinderea demersurilor necesare pentru încheierea polițelor de asigurare ale Grupului BCR pentru acoperirea riscurilor operaționale, daunelor la patrimoniu și a daunelor la garanțiile de tip rezidențial acceptate de Bancă.
 • Stabilirea și definirea indicatorilor cantitativi și calitativi de risc operațional.
 • Pregătirea de scenarii de risc operațional.
 • Definirea proceselor de management a riscului reputațional.
 • Evaluează operațiunile și activitățile Băncii în scopul determinării segmentelor vulnerabile la riscul operațional, propune măsuri de prevenire/ diminuare a acestor riscuri, împreună cu entitățile implicate.

Cerințe față de candidați

 • Studii superioare, preferabil în domeniul financiar/ contabil
 • Experiență minimă de 3 ani în activitatea bancară, în special în domeniul managementul riscului operațional/audit.
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat
 • Cunoștințe PC la nivel de utilizator avansat (MS Office, aplicații bancare)

Profilul candidatului

 • Abilități de comunicare și lucru în echipă
 • Motivare și angajament
 • Gândire analitică și sistematică
 • Responsabilitate şi implicare
 • Abilități de gestionare eficientă a timpului
 • Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor
 • Management eficient al timpului

Persoanele interesate sunt invitate să depună CV la Departamentul Resurse Umane și Comunicare sau prin e-mail: resurse.umane@bcr.md.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.