Sondaj

Din punct de vedere al finanțelor personale, anul 2018 va fi ...

Jobs arrow BNM

Jurisconsult principal (Secția rezoluție bancară)

Chisinau

Post vacant: Jurisconsult principal al Secției rezoluție bancară, Direcția rezoluție bancară.

Cerințe minime obligatorii

Studii şi experienţă:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor juridico-economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar/juridic – obligatoriu;
 • Cunoașterea cadrului de supraveghere și rezoluție bancară din Republica Moldova;
 • Cunoașterea directivelor europene în domeniul rezoluției bancare;
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații; Orientare către performanță, Comunicare eficientă, Cooperare, Integritate organizațională, Gândire conceptuală.
 • Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

Principalele atribuții:

 • Elaborarea și înaintarea șefului secției a propunerilor către Comitetul executiv al BNM privind aplicarea măsurilor alternative în scopul înlăturării obstacolelor în calea posibilității de soluționare a băncilor și aplicarea instrumentelor de rezoluție și exercită competențe de rezoluție bancară pentru atingerea obiectivelor rezoluției, ca urmare a constatării condițiilor de declanșare a procedurii de rezoluție;
 • Urmărirea ca evaluările independente să fie efectuate în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor;
 • Urmărirea respectării mecanismelor de siguranță în procesul de aplicare a instrumentelor de rezoluție; monitorizarea băncilor supuse rezoluției în vederea îndeplinirii măsurilor și restricțiilor aplicate de către BNM;
 • Elaborarea propunerilor și proiectelor de hotărîri privind aplicarea sancțiunilor şi/sau măsurilor băncilor supuse rezoluției;
 • Analizează informația prezentată de către lichidatorii băncilor în proces de lichidare în scopul îndeplinirii măsurilor întreprinse pentru lichidarea eficientă a băncilor;
 • Oferirea suportului juridic la formularea scrisorilor care sunt pregătite de către secția rezoluție bancară.

Termen-limită: 12 ianuarie 2018.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.