Azi: € 19,4554 lei 0,0972 $ 16,8437 lei 0,0148
Mâine: € 19,5195 lei 0,0641 $ 16,8824 lei 0,0387

Inginer constructor

Inginer constructor.

Misiune post:

Întreţinerea sediilor băncii, instalarea şi mentenanţa reţelelor inginereşti interioare (cazangerii, climatizoare, apă/canalizare, instalaţii tehnico-sanitare, reţele electrice, sisteme de alimentare cu gaze) panourilor publicitare, mobilierului etc. Verificarea şi monitorizarea respectării contractelor de executare a lucrărilor de construcţie/reparaţie, normelor de construcţie, condiţiilor tehnice şi tehnologiei aplicate. Respectarea regulilor anti-incendiare, sanitare, ecologice şi altor norme conform legislaţiei în vigoare. Coordonarea documentaţiei de proiect şi verificarea devizelor de cheltuieli.

Profilul candidatului:

  • studii superioare în domeniul tehnic cu profil construcţii/inginerie civilă;
  • certificări relevante în domeniul construcţiilor/ingineriei civile;
  • experienţă de muncă minimum 3 ani în domeniul construcţiilor;
  • abilităţi de organizare a lucrărilor de proiectare, reconstrucţie, reparaţie a sediilor băncii şi de conducere a echipelor de lucru pe şantiere;
  • proactivitate în soluţionarea sarcinilor complexe;
  • cunoaşterea fluentă a limbii de stat şi rusă, engleza va constitui un avantaj;
  • abilităţi de lucru în echipă şi individual;
  • orientare sper procese şi rezultat.

Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.