Sondaj

Cea mai sigură bancă din Moldova la momentul actual (octombrie - noiembrie 2017)?

Jobs arrow BNM

Expert principal (Secția reglementarea evidenței contabile în BNM)

Chisinau

Post vacant: Expert principal, Secția reglementare a evidenței contabile în BNM, Direcția contabilitate, Departamentul buget, finanțe și contabilitate.

Atribuția secției:

Participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM.

Obiectivele postului:

Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM.

Expertul principal pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor sale, descrise mai jos, urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

 • eficienţă sporită prin distribuirea optimă a resurselor de timp şi cele la nivel de sistem informaţional;
 • respectarea SIRF şi cadrului legal în vigoare;
 • dezvoltare profesională continuă;
 • creşterea calităţii activităţii.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenţei contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experienţă de minim 3 ani în în domeniul financiar-bancar sau evidenței contabile;
 • Cunoașterea SIRF, cunoştinţe aferente actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile;
 • Cunoştinţe de operare cu calculatorul la nivel de utilizator şi cunoaşterea medie a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române - bine și limbii engleze - la nivel intermediar;
 • Competențe: Integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, perseverență;
 • Alte abilități și atitudini: de planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă și de echipă.
 • Studiile post universitare vor constitui un avantaj.

Principalele atribuții:

 • Elaborarea şi dezvoltarea cadrului metodologic şi normativ aferent reglementării evidenţei contabile în BNM;
 • Acordarea suportului metodologic necesar în organizarea contabilităţii subdiviziunilor corespunzătoare ale BNM;
 • Examinarea practicilor internaţionale în domeniul contabilităţii în băncile centrale;
 • Elaborarea proiectelor regulamentelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor BNM privind problemele aferente contabilităţii;
 • Participarea la examinarea proiectelor de acte normative elaborate de către subdiviziunile BNM şi organele de stat ale Republicii Moldova;
 • Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM.

Termenul limită: 9 noiembrie 2017.

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau depuneți CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective. Prioritate se va acorda persoanelor cu studii postuniversitare.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.