Azi: € 19,7469 lei 0,0058 $ 17,5708 lei 0,0458

Evaluator

BCR Chișinău

Banca Comercială Română Chișinău S.A. anunță concurs pentru postul de Evaluator

Misiune post: Asigură derularea activității referitoare la evaluarea garanțiilor și de verificare a rapoartelor de evaluare aferente garanțiilor în procesul de analiză și aprobare credite.

Responsabilități:

 • Verifică daca rapoartele de evaluare întocmite de evaluatorii externi, sunt realizate în conformitate cu procedurile băncii, prin întocmirea notelor de verificare.
 • Participă la pregătirea și actualizarea procedurilor și reglementarilor referitoare la evaluarea garanțiilor.
 • Verifică analizele tehnice întocmite pentru proiectele imobiliare finanțate de către bancă.
 • Asigură conformitatea cu legile, reglementările și procedurile aplicabile activității desfășurate în vederea prevenirii evenimentelor de risc operațional al Băncii.
 • Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor în cadrul activității desfășurate pentru preîntâmpinarea actelor de frauda.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare de lungă durată: economice/ juridice/ tehnice sau de altă specialitate, și cursuri de perfecționare în domeniul evaluării;
 • Experiență de lucru minim 2 ani în posturi similare;
 • Cunoașterea reglementărilor în vigoare privind activitatea bancară;
 • Cunoașterea PC la nivel avansat;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Posesor al certificatului de calificare profesionala emis de Agenția Relații Funciare și Cadastru.

Profilul candidatului:

 • Capacitate de organizare și control
 • Abilități de vânzare și negociere
 • Capacitate de analiză, evaluare, corelare și sinteză a informațiilor
 • Abordare analitică în ceea privește riscul, orientare spre performantă, nivel ridicat de integritate și încredere.
 • Tenacitate, perseverență, adaptabilitate

Persoanele interesate sunt invitate să depună CV la Departamentul Resurse Umane și Comunicare sau prin e-mail: resurse.umane@bcr.md.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.