Azi: € 19,3301 lei 0,0438 $ 16,6631 lei 0,0076
Lu: € 19,4396 lei 0,1095 $ 16,6856 lei 0,0225

Economist principal (investiții și operațiuni monetare)

Post vacant: Economist principal cu funcția de investiții și operațiuni monetare.

Obiectivul postului:

Implementarea politicii monetare ale Băncii Naționale prin efectuarea operaţiunilor de piață monetară ale BNM, și exercitarea funcţiilor de agent al statului în domeniul valorilor mobiliare de stat.

Cerințe minime obligatorii:

  • Studii superioare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
  • Experienţă de minim un an în domeniul bancar;
  • Cunoaşterea computerului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word şi Excel;
  • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
  • Abilităţi excelente de comunicare verbală şi în scris, capacitate de analiză şi sinteză a informaţiei, capacitate de însuşire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: Cunoaşterea Legislaţiei bancare.

Principalele atribuții:

  • Organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor de piaţă monetară ale BNM:  vânzarea Certificatelor BNM;  vânzărea/cumpărarea valorilor mobiliare de stat din/în portofoliul BNM; operaţiuni repo/reverse repo cu valori mobiliare de stat din/în portofoliul BNM; operaţiuni de atragere a depozitelor de la băncile licenţiate.
  • Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor de plasare a valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară;
  • Reemisiunea valorilor mobiliare de stat şi gestiunea portofoliului de VMS al BNM.
  • Colectarea din sistemul Bloomberg, analiza şi plasarea pe pagina oficială Web a BNM a ratelor de referinţă interbancare CHIBOR şi CHIBID şi analiza anuală a activităţii băncilor contributorii la determinarea ratelor de referinţă pe piaţa interbancară și alt.

Termen-limită: 30 iulie 2018.

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.