Economist principal (Direcţia supravegherea pe teren)

Post vacant: Economist principal, Direcţia supravegherea pe teren, Departamentul supraveghere bancară.

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii şi experienţă

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul contabilității și auditului cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul contabilității în sectorul bancar sau auditului în domeniul bancar – obligatoriu;
 • Instruiri in domeniul Standardelor internaționale de raportare financiară;
 • Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova pentru toate funcțiile;
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competenţe comportamentale

 • Orientare către performanță;
 • Comunicare eficientă;
 • Cooperare;
 • Integritate organizațională;
 • Gândire conceptuală.

Principalele atribuții

 • Evaluează corespunderea rapoartelor financiare ale băncii cu standardele internaționale de raportare financiară;
 • Evaluează modelul de business al băncilor comerciale;
 • Efectuează controale complexe şi tematice a activităţii băncilor legate de supravegherea bancară şi înaintează propuneri conform rezultatelor controalelor.

Termen-limită: 28 februarie 2018.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.