Sondaj

Din punct de vedere al finanțelor personale, anul 2018 va fi ...

Jobs arrow BNM

Economist principal (Direcția deservirea operațiunilor)

Chisinau

Post vacant: Economist principal, Direcția deservirea operațiunilor, Departamentul piețe financiare.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență de muncă în domeniul economico - financiar de minim 1 an;
 • Cunoaşterea Legislaţiei bancare va fi considerată o prioritate;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii engleze – vorbire fluentă;
 • Cunoaşterea computerului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor Word şi Excel;
 • Abilităţi excelente de comunicare verbală şi în scris, capacitate de analiză şi sinteză a informaţiei, capacitate de însuşire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: Experienţă în domeniul bancar.

Principalele atribuții:

 • Executarea funcţiilor de bază a operatorului SWIFT în cadrul interfeţei SWIFT Alliance;
 • Deservirea autorizaţiilor preconizate pentru asigurarea fluxului de mesaje cu contrapărţile şi băncile-corespondente ale BNM;
 • Reconcilierea datelor aferente tranzacţiilor efectuate de Direcția investiţii si operațiuni monetare cu confirmările respective ale contrapărţii privind respectarea condiţiilor;
 • Calcularea veniturilor/pierderilor realizate şi nerealizate de la operaţiunile valutare, utilizând metoda costului mediu ponderat;
 • Verificarea corectitudinii calculării dobânzii la obligațiunile de stat transmise de către MF, Operaţiunile Repo şi Reverse Repo iniţiate de BNM şi calculelor scontului pentru operaţiunile de reemisiune ale VMS în portofoliul BNM şi de emitere a CBN;
 • Stabilirea și menținerea relațiilor, deschiderea/închiderea conturilor cu instituțiile financiar-monetare internaționale, băncile străine și contrapărțile autorizate.

Termen-limită: 26 ianuarie 2018.

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau depuneți CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.