Auditor intern

Sarcini de bază ale funcției:

 • efectuarea și documentarea misiunilor de audit;
 • contribuirea la: identificarea ariilor de audit cu risc ridicat; analiza rezultatelor de audit, evaluarea sistemului de control intern, identificarea punctelor slabe și propuneri de îmbunătățire a proceselor;
 • contribuirea la: îmbunătățirea/simplificarea proceselor, standardelor aplicabile și cerințelor de documentare;
 • monitorizarea și verificarea modului de implementare a recomandărilor de audit/planurilor de măsuri, în vederea diminuării la un nivel acceptabil a riscurilor identificate.

Cerinţe obligatorii faţă de candidat:

 • studii superioare în domeniul financiar - bancar;
 • experienţă de muncă continuă în sistemul bancar de minimum 3 ani;
 • cunoştinţe temeinice privind actele normative ale BNM, precum ş.a. verigi ale legislaţiei RM în vigoare necesare exercitării funcţiilor;
 • cunoştinţe temeinice privind standardele internaționale de audit intern;
 • abilități/calități individuale: integritate, spirit de echipă, inițiativă/proactivitate, angajament, bune aptitudini de comunicare;
 • cunoaşterea limbii române, ruse şi engleză;
 • cunoştinţe bune de MS Office.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze Departamentului audit intern CV-ul și o scrisoare de intenţie pînă la 16.02.2018 la adresa diana.mihai@micb.md cu copie la r_umane@micb.md.