Azi: € 20,0787 lei 0,0077 $ 18,0329 lei 0,0479
Lu: € 20,1958 lei 0,1171 $ 18,0536 lei 0,0207

Victoriabank
2,20

Ordinar

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Consum
Rata dobânzii 11.80%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 1 - 60 luni
Suma 100% din costul proiectului
Scopul creditului satisfacerea necesităților personale cu diverse destinații
Gaj bunuri imobile, depozite bancare, valori mobiliare, fidejusiunea companiei (doar ca asigurare suplimentară)
Documente necesare 1. Cerere de credit;
2. Documente care certifică veniturile lunare ale solicitantului: salarii, transferuri, pensii, arendă, locațiune, depozite, alte venituri (dividende, venituri din activitate de antreprenor, etc.);
3. Buletinul de identitate şi fişa de însoţire în original;
4. Documente necesare pentru constituirea gajului:
a) Ipotecarea bunurilor imobile:
- Documente care confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse în gaj;
- Extrasul din Registrul bunurilor imobile de la OCT;
- Certificatul Inspectoratului Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor faţă de buget;
- Evaluarea independentă a bunului imobil efectuată de câtre companiile agreate de Bancă.
b) Gajul mijloacelor băneşti la contul de depozit:
- Contractul de depozit.
c) Gajul valorilor mobiliare nominalizate (valorilor mobiliare):
- Extras din registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominalizate.
5. Alte documente suplimentare (după caz).
Alte taxe - Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei
- Comision unic administrativ: 2%, min. 100 lei din suma creditului aprobat
- Comision de administrare lunară: 0.25% de la soldul creditului.
- Comision pentru modificarea condiţiilor contractuale: 2% min. 100 lei, de la soldul creditului, excepțiile de neaplicare a comisionului sunt indicate în Tarifele pentru deservirea persoanelor fizice în cadrul Băncii.
Alte detalii Pentru un credit în sumă de 300.000 lei, pe un termen de 60 luni, achitat prin metoda anuității, rata lunară maximă de rambursare a creditului, dobânzii și comisionului este de 7.395,29 lei (minimă 6.661,80 lei). Dobânda anuală efectivă (DAE) este de 16,92%, iar valoarea totală platibilă (suma creditului + toate costurile aferente) este de 429.868,35 lei.

Alte cheltuieli suportate de client în cazul constituirii ipotecii asupra bunului imobil: autentificarea notarială a contractului de ipotecă, înregistrarea acestuia la Oficiul Cadastral Teritorial, evaluarea și asigurarea bunului imobil propus în ipotecă Băncii. Valoarea acestor cheltuieli nu sunt cunoscute de Bancă și nu sunt incluse în calculul DAE de mai sus.