Victoriabank
2,33

Ordinar

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Consum
Rata dobânzii 11.80%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 1 - 60 luni
Suma 100% din costul proiectului
Scopul creditului satisfacerea necesităților personale cu diverse destinații
Gaj bunuri imobile, depozite bancare, valori mobiliare, fidejusiunea companiei (doar ca asigurare suplimentară)
Documente necesare 1. Cerere de credit;
2. Documente care certifică veniturile lunare ale solicitantului: salarii, transferuri, pensii, arendă, locațiune, depozite, alte venituri (dividende, venituri din activitate de antreprenor, etc.);
3. Buletinul de identitate şi fişa de însoţire în original;
4. Documente necesare pentru constituirea gajului:
a) Ipotecarea bunurilor imobile:
- Documente care confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse în gaj;
- Extrasul din Registrul bunurilor imobile de la OCT;
- Certificatul Inspectoratului Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor faţă de buget;
- Evaluarea independentă a bunului imobil efectuată de câtre companiile agreate de Bancă.
b) Gajul mijloacelor băneşti la contul de depozit:
- Contractul de depozit.
c) Gajul valorilor mobiliare nominalizate (valorilor mobiliare):
- Extras din registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominalizate.
5. Alte documente suplimentare (după caz).
Alte taxe - Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei
- Comision unic administrativ: 2%, min. 100 lei din suma creditului aprobat
- Comision de administrare lunară: 0.25% de la soldul creditului.
- Comision pentru modificarea condiţiilor contractuale: 2% min. 100 lei, de la soldul creditului, excepțiile de neaplicare a comisionului sunt indicate în Tarifele pentru deservirea persoanelor fizice în cadrul Băncii.