Azi: € 20,0787 lei 0,0077 $ 18,0329 lei 0,0479

Victoriabank
2,20

Casa Magica

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Imobiliar
Rata dobânzii 9.50%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 12 - 240 luni
Suma Pana la 70% din costul proiectului
Scopul creditului procurarea, construcţia, reparaţia şi/sau finisarea bunurilor imobile cu destinaţie locativă
Gaj Garanţii:
a) Bun imobil (casă de locuit obligatoriu cu terenul de pământ/ apartament / teren de pământ);
b) Casă de locuit nefinalizată obligatoriu cu terenul de pământ;
c) Alte bunuri imobile care aparţin terţelor persoane cu destinaţie locativă, industrială, comercială etc.
Condiţiile
 - să fiți cetăţean al Republicii Moldova şi să dispuneți de viză de domiciliu
- să aveți o sursă stabilă de venit;
- vârsta minimă de 23 de ani, vârsta maximă - limitată de cerinţele faţă de vârsta de pensionare;
- vechime de muncă la locul actual de lucru - minim 6 luni;
- rata lunară de rambursare a creditului să nu depăşească 50% din venitul net mediu lunar.
Documente necesare 1. Cerere de credit;
2. Documente care certifică veniturile lunare ale solicitantului:
- adeverinţa de salariu,
- carnetul / contractul de muncă,
- după caz alte documente suplimentare care să ateste bonitatea solicitantului (contract de locaţiune, certificat confirmativ privind pensia militară, contract de depozit în original);
3. Buletinul de identitate şi fişa de însoţire în original;
4. Documente necesare pentru ipotecarea bunurilor imobile:
- Documente care confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse în gaj;
- Extrasul din Registrul bunurilor imobile de la OCT;
- Certificatul Inspectoratului Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor faţă de buget;
- Evaluarea independentă a bunului imobil efectuată de câtre companiile agreate de Bancă.
5. Documente necesare pentru confirmarea destinaţiei creditului.
Alte taxe Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei;
Comision unic administrativ: 1% din suma creditului aprobat;
Comision de administrare lunara: 0.15% de la soldul creditului.
Alte detalii Pentru un credit în sumă de 300,000 lei, pe un termen de 180 luni, rata maximală de rambursare a creditului, a dobânzii și a comisionului este de 3,583.83 lei, iar rata minimală de rambursare a creditului, a dobânzii și a comisionului este de 3,137.34 lei. Dobânda anuală efectivă este de 12.109%, iar valoarea totală plătibilă (suma creditului + toate costurile aferente) este de 617,185.24 lei.