Azi: € 20,4127 lei 0,0672 $ 18,1955 lei 0,0130

Moldindconbank
2,83

Exclusiv

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Imobiliar
Rata dobânzii 12.00%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 1 - 60 luni
Suma nelimitat, în depepndență de veniturile obținure și asigurarea propusă
Scopul creditului - Achiziţii Auto;
- Reparaţia şi construcţia locuinţei;
- Alte nevoi personale.
Gaj - imobil locativ (apartamente, case de locuit) şi/sau
- alte bunuri personale de valoare (automobile, tractoare, combine) care corespund cerinţelor Băncii faţă de gaj.
Documente necesare - Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
- Buletin de identitate (original + copie);
- Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 3/6 luni sau alte documente ce confirmă veniturile suplimentare;
- Copia carnetului de muncă (nou + vechi) vizată de persoana autorizată şi ştampilată;
- Documente pentru asigurarea creditului.
Alte taxe Comision de examinare a documentelor - 80 lei;
Comision de acordare - 2%;
Comision de administrare - 0,13% lunar.