Azi: € 20,0787 lei 0,0077 $ 18,0329 lei 0,0479
Lu: € 20,1958 lei 0,1171 $ 18,0536 lei 0,0207

Eximbank
2,40

Credit de consum

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Consum
Rata dobânzii 22.00%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 6 - 24 luni
Suma nu sunt stabilite limite
Gaj Imobil / amanetarea mijloacelor bănești
Documente necesare 1. Buletinul de identitate;
2. Certificat de salariu;
3. Carnet de munca;
4. Documente specifice destinaţiei creditului;;
- documente pe imobilul propus în gaj, dupa caz:
- extrasul din registrul bunurilor imobile;
- documentele ce confirmă dreptul de proprietate;
- certificat privind datoriile pe imobil, eliberat de către Inspectoratul Fiscal;
- contractul şi poliţa de asigurare a imobilului cesionat în favoarea băncii;
- raportul privind evaluarea bunurilor propuse în ipotecă.
Alte taxe Comision de examinare - 300 MDL.
Comision de administrare a creditului - 0,1% lunar, de la sold
Comision de rambursare anticipată:
- 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data finală prevăzută în contract este mai mare de un an;
- 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data finală prevăzută în contract este mai mică sau egală cu un an.
Alte detalii Dobânda anuală efectivă constituie 22,26 %
*Calculată pentru un credit în suma de 30 000 lei pe perioada de 24 luni.