Eximbank
2,56

Credit de consum

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Consum
Rata dobânzii 22.00%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 6 - 24 luni
Suma nu sunt stabilite limite
Gaj Imobil / amanetarea mijloacelor bănești
Documente necesare 1. Buletinul de identitate;
2. Certificat de salariu;
3. Carnet de munca;
4. Documente specifice destinaţiei creditului;;
- documente pe imobilul propus în gaj, dupa caz:
- extrasul din registrul bunurilor imobile;
- documentele ce confirmă dreptul de proprietate;
- certificat privind datoriile pe imobil, eliberat de către Inspectoratul Fiscal;
- contractul şi poliţa de asigurare a imobilului cesionat în favoarea băncii;
- raportul privind evaluarea bunurilor propuse în ipotecă.
Alte taxe Comision de examinare - 300 MDL.
Comision de administrare a creditului - 0,1% lunar, de la sold
Comision de rambursare anticipată:
- 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data finală prevăzută în contract este mai mare de un an;
- 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data finală prevăzută în contract este mai mică sau egală cu un an.